Project Description

MMS-120 BİLGİSAYAR KONTROLLÜ ÇENTİK DARBE TESTİ DENEY DÜZENEĞİ

 • 150(yüz elli)J ve 300(üç yüz)J yükleme değerlerinde deney yapabilecek kapasitededir.
 • Belirtilen yük kapasitesine kadar 10×10(on çarpı on) mm kesite sahip parçalara darbe testi
  uygulanmaktadır.
 • Üzerine ilave ağırlık eklenip çıkarılabilen çekiç bulunmaktadır.
 • Eğitim setinde kullanılacak test parçalarının deney sırasında sabitlenmesi için tutucu parça
  bulunmaktadır.
 • Eğitim seti farklı metal malzemeler için kullanılabilirdir.
 • Eğitim setiyle beraber ölçüm amplifikatörü ve yazılım da verilmektedir.
 • Güvenli bir çalışma ortamı sağlanması için cihazla beraber koruyucu kafes verilmektedir.
 • Test parçası sıcaklığının çentikli çubuk darbe işine etkisi ve çentikli çubuk darbe işi-sıcaklık
  eğrisine etkisi incelenebilmektedir.
 • Çekiç ağırlıkları 10(on) ve 20(yirmi) kg olmak 2(iki) çeşittir.
 • Sarkaç uzunluğu 820(sekiz yüz elli) mm’dir.
 • Düşme açısı 150 0 ± % 3(yüz elli derece elli artı eksi yüzde üç)’tür.
 • Eğitim setiyle beraber 15(on beş) adet test parçası verilmektedir.
 • Eğitim setinin sabitlenmesi için gerekli sabitleme elemanları verilmektedir.
 • Darbe işi-sıcaklık eğrisi belirlenip,bilgisayara kaydedilip çıktısı alınabilirdir.