Project Description

MMS-110 BİLGİSAYAR KONTROLLÜ YORULMA TESTİ DENEY DÜZENEĞİ

 • 300(sıfır tire üç yüz)N aralığında yük uygulama kapasitesine sahiptir.
 • Belirtilen kuvvet yüklerinde çekme-basma yönünde silindirik kesite sahip olan parçalara
  yorulma testi uygulanmaktadır.
 • Bir ucunda bağlanmış olan bir metal test çubuğu yay kütle kullanılarak oluşturulan noktasal
  yükle dönel bir eğilme yükü oluşturmaktadır.
 • Dönel yükün genliği bir el çarkı vasıtası ile sürekli olarak ayarlanabilirdir.
 • LabVIEW yazılım vasıtasıyla verileri bilgisayara aktarabilecek, bilgisayara kaydedilip çıktısı
  alınabilirdir.
 • Tekrarlanan yükleme sayısı elektriksel sayaç yardımı ile dijital ekranda görüntülenmektedir.
 • Değişik eğrilik yarıçapı ve yüzey pürüzlülüğünün yorulma dayanımına olan etkileri ve
  gerilme-tekrarlanan yükleme sayısı (Wöhler) eğrisi oluşturularak incelenmektedir.
 • Çalışma esnasında öğrencilerin ellerini korumak adına koruyucu kafes bulunmaktadır.
 • Temassız endüktif hız algılayıcı bulunmaktadır.
 • Motorun dönme hızı 3000 rpm’dir.